TJÄNSTER

Vi utför uppdragsnivåer dvs totalentrepenad med schakt, trädgårdsanläggning och VVS-arbeten med garanti. De flestauppdrag vi arbetar med är dränering och läggning av dagvattenrör, fuktskydd, betongbilning, avloppsarbeten och trädgårdsanläggningar. Våra bandgåendemaskiner med gummi-larvfötter har lågt marktryck. Vid körning inomhus eller känsliga miljöer körs maskinerna på rapsolja.

För den som önskar så kan vi även hyra ut entreprenadmaskiner med förare per timme.

  • Dränering
  • Avloppsarbeten/Läggning av dagvattenrör
  • Fuktskydd
  • Betongbilning
  • Trädgårdsanläggningar