Tjänster

Vi utför uppdragsnivåer dvs totalentreprenad med schakt, trädgårdsanläggning och VVS-arbeten med garanti. De flesta uppdrag vi arbetar med är dränering och läggning av dagvattenrör, fuktskydd, betongbilning, avloppsarbeten och trädgårdsanläggningar.

Kontakta oss

Vi anger fast pris vid förfrågan. I vårt uppdragsutbud ingår á priser eller timuthyrning av entreprenadmaskiner. Företaget står som ansvarig samordnare.

25 år i branschen

MP Minigräv AB startade redan 1989 och efter snart tjugofem år i branschen har vi lärt oss ett och annat om hur allting fungerar. Vi har en enorm kunskapsbas, och stora mängder erfarenhet, vilket gör att alla våra arbeten utförs med stor känsla för service och med det slutresultat som ni önskar. Vi är självklart anslutna till maskinentreprenörerna.

Ni finner företaget i Svedala, lokaliserat en liten bit utanför Malmö kommun, och det är också i Malmö som vi utför de flesta av våra uppdrag. Våra kunder är både kommunala och statliga beställare, bostadsrättsföreningar och självklart har vi även privata kunder.

OM MIKAEL PERSSON

Sedan 1989 har Mikael Persson varit egen företagare samt VD för MP Minigräv AB. Med nästan tjugofem år av erfarenhet så har han utvecklat MP Minigräv till det som vi är idag, och samtidigt breddat det utbud av tjänster som bi har att erbjuda våra kunder. Med drivkraft och kunskap utvecklar han ständigt företaget till det bättre, både för anställda och för våra kunder.